ලෝකෙට ලොක්කෝ

ඇමෙරිකා එකසත් ජනපදයේ ජනාධිපති වරයෙකු වෙනවා කියන්නේ “ලෝකෙට ලොක්කා” වුණා වගේ තමයි. හැබැයි බලය කියන්නේ සදා කාලික දෙයක් නෙමෙයිනේ. හරියටම කියනවනම් එකසත් ජනපදයේදී මේ උපරිම බලය විඳින්න පුළුවන් අවුරුදු 8ක කාලයකට පමණයි.

ඔය පල්ලෙහා තියෙන පින්තුරයෙන් පෙන්නන්නේ කාලයක් “ලෝකෙට ලොක්කා” වෙලා ඉඳපු ඕක ගන්න කාලේ වෙද්දී පැන්සොන් ගිහින් හිටපු එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරුන් සමුහයක්. 1991 දී තමයි චායාරූපය අරන් තියෙන්නේ. වම් පස ඉඳන් පිළිවලට කිවුවොත් George HW Bush (එවකට ජනාධිපති), Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford සහ Richard Nixon.

gettyimages-568872337-1493220647

2009 දී ලබා ගත් ඒ හා සමාන තවත් චායාරූපයක් තමයි ඊ ලඟට තියෙන්නෙත්. වම් පස සිට George HW Bush, Barack Obama (එවකට ජනාධිපති),  George W Bush, Bill Clinton සහ Jimmy Carter.

3.jpg

විවිධ පක්ෂ වලට බෙදී තරඟ කලත්, කුමන ආකාරයේ ප්‍රති විරුද්ධ මත දැරුවත් මේ වගේ එකිනෙකා මුණ ගැසෙන වෙලාවට ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා හිනා වෙලා ඉන්න එකනම් අපි අගය කරන්න ඕනෙම කාරණයක්.

පිංතුරු ගත්තේ අන්තර්ජාලයෙන්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s